Jaką datę należy uznać za rozpoczęcie działalności gospodarczej przez spółkę?

img

Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej ustawodawca uznał datę wystawienia pierwszej faktury, a nie moment rejestracji spółki.