Jaka działalność gospodarcza wymaga uzyskania koncesji?

Koncesji wymaga: wydobywanie kopalin podlegających prawu górniczemu oraz poszukiwanie złóż tych kopalin przetwórstwo i obrót metalami i kamieniami szlachetnymi, za wyjątkiem przetwórstwa metali szlachetnych na wyroby dentystyczne, produkcji i obrotu farbami zawierającymi metale szlachetne, produkcji i obrotu lutów z metali szlachetnych, a także przetwórstwa srebra na biżuterię oraz obrotu srebrną biżuterią, z wyjątkiem biżuterii wytworzonej przed 9 maja 1945 roku, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją wyrób, oczyszczanie i odwadnianie spirytusu oraz wydzielanie spirytusu z innego wytworu.

Praca Holandia
http://praca.sherpaforce.pl/oferty-pracy-w-holandii
Oferty pracy w Holandii.
Praca za granicą w nowym wymiarze.

A także wyrób wódek wytwarzanie wyrobów tytoniowych prowadzenie działalności w zakresie transportu lotniczego oraz wykonywanie innych usług lotniczych prowadzenie aptek, obrót z zagranicą materiałami radioaktywnymi i izotopami trwałymi oraz towarami i ich częściami produkowanymi dla celów wojskowo-policyjnych i osiągnięciami naukowo-technicznymi z tego zakresu usługami budowlano-montażowymi, instalacjami, remontami obiektów wojskowo-policyjnych, a także usługami naukowo-technicznymi z tego zakresu świadczenie usług agencyjnych i przedstawicielskich na rzecz podmiotów zagranicznych obrót dobrami kultury powstałymi przed dniem 9 maja 1945 roku wykonywanie usług ochrony osób i mienia, detektywistycznych oraz w sprawach paszportowych. (Dz. U. Nr 41, z 1988 roku, poz. 324 zm. Dz. U. Nr 72, z 1989 roku, poz. 423, i Dz.U. Nr 72, z 1989 roku, poz. 432).