Jaka działalność podlega opodatkowaniu podatkiem obrotowym?

Podatkiem obrotowym opodatkowaniu podlega działalność wytwórcza usługowa i handlowa wykonywana na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przez osoby fizyczne oraz prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej (spółki „joint ventures”), a także inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.