Jaki akt prawny omawia ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą?

Obwieszczenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 lipca 1989 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu z 18 grudnia 1976 roku o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą i ich rodzin (Dz. U. z 1989 roku, Nr 46, poz. 250).