Jaki bank prowadzi finansowanie, kredytowanie i rozliczanie obrotów towarowych z zagranicą?

Przytoczone wyżej operacje finansowe prowadzą: 1) Bank Handlowy w Warszawie S. A. (finansowanie, kredytowanie i rozliczanie obrotów z zagranicą), 2) Bank Polska Kasa Opieki S. A. (finansowanie, kredytowanie i rozliczanie obrotów z zagranicą przedsiębiorstw eksportu wewnętrznego, handlu zagranicznego i jednostek gospodarki nieuspołecznionej). Bank ten prowadzi także obsługę dewizową ludności.