Jaki lokal uważa się za użytkowy?

Za lokal użytkowy uważa się lokal lub jego część wykorzystywaną na cele inne niż mieszkalne. Za lokal użytkowy o szczególnym charakterze uważa się pracownię wykorzystywaną przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Lokal użytkowy powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Działalność gospodarcza może być wykonywana także w lokalu mieszkalnym (Rozp. RM, Dz. U. Nr 48, z 1987 roku, poz. 230).