Jaki organ powinien dokonywać wpisów w dowodach osobistych o przyjęciu do pracy?

Obowiązek ten ciąży na spółce jako zakładzie pracy, a w jej imieniu wykonuje go organ spółki upoważniony w umowie do dokonywania tego rodzaju czynności.