Jaki powinien być wkład podmiotów zagranicznych w kapitale zakładowym spółki?

Wkład podmiotów zagranicznych nie może być niższy niż 20 proc. kapitału zakładowego spółki. Łączna wartość wkładów podmiotów zagranicznych do kapitału zakładowego (a więc nie tylko jednego, lecz również w przypadku gdy jest kilku wspólników łącznie) nie może być mniejsza niż 25,0 min zł, co w chwili wejścia w życie ustawy stanowiło równowartość 50 000,0 USD. Należy zatem przyjąć, że partnerzy zagraniczni nie mogą wnieść do spółki mniej niż 50 000,0 USD. Strona polska powinna dopasować się ze swoim wkładem do wartości wynikającej z propozycji udziałowców w kapitale zakładowym.