Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie spółki?

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć: projekt aktu założycielskiego wymagany w przepisach Kodeksu Handlowego, dokumenty przedstawiające prawną i majątkową sytuację wszystkich wspólników, ocenę ekonomicznofinansową projektowanej spółki.