Jakie dokumenty powinni przedstawić wspólnicy w celu sporządzenia aktu założycielskiego?

W celu sporządzenia aktu notarialnego wspólnicy powinni przedstawić następujące dokumenty: 1) projekt umowy lub statutu spółki, 2) ze strony wspólników polskich, którzy są osobami prawnymi: odpis z rejestru sądowego o trzymiesięcznym terminie ważności, zgodę organów upoważnionych do podejmowania decyzji w sprawie przystąpienia do spółki (dyrektor przedsiębiorstwa, rada pracownicza, a w niektórych przypadkach organ założycielski). W obu przypadkach wymagane jest przedstawienie oryginałów,

3) ze strony wspólników zagranicznych będących osobami prawnymi: odpis z rejestru sądowego o trzymiesięcznym terminie ważności, zgodę organów uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawie przystąpienia do spółki. Wymagane jest przedstawienie oryginałów oraz ich tłumaczeń sporządzonych przez tłumacza przysięgłego.

Podczas sporządzania aktu notarialnego muszą być obecni przedstawiciele wszystkich wspólników (lub sami wspólnicy) wraz z wymaganymi pełnomocnictwami (przy osobach prawnych) i dokumentami stwierdzającymi ich tożsamość