Jakie odsetki należą się wierzycielowi?

Rozporządzenie Rady Ministrów ustala, że w przypadku nie uiszczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela ustalonej kwoty w wyznaczonym terminie, wierzyciel może domagać się odsetek ustawowych, których wysokość ustalona będzie każdorazowo.