Jakie podatki uiszcza spółka z udziałem podmiotów zagranicznych?

Spółka uiszcza podatki: dochodowy, obrotowy, rolny, podatki i opłaty lokalne, opłaty skarbowe oraz opłaty na fundusz gminny lub miejski. Spółka korzysta z ulg i zwolnień od podatków na zasadach określonych dla osób prawnych, nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.