Jakie przepisy określają stawki celne na towary przywożone z zagranicy?

Stawki celne na towary przywożone z zagranicy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 roku w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 75, poz. 448).