Jakie przepisy regulują stosunki prawne związane z zajmowaniem i użytkowaniem lokali?

Stosunki prawne związane z zajmowaniem i użytkowaniem lokali i budynków reguluje Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 30, z 1987 roku, poz. 165) wraz z przepisami Kodeksu Cywilnego w zakresie najmu (tytuł XVII).

Agregat chłodniczy
http://iceberg.com.pl/chlodnictwo
Urządzania chłodnicze, agregaty skraplające i inne.
Zapoznaj się z ofertą firmy Iceberg.