Jakie są stawki podatku drogowego?

W 1990 roku podatek drogowy wynosi rocznie: od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej: do 900 cm3 włącznie 18 500 zł, powyżej 900 cm3 do 1300 cm3 włącznie 38 500 zł, powyżej 1300 cm3 do 1500 cm3 włącznie oraz samochód marki Polonez z silnikiem o pojemności 1600 cm3 49 500 zł, powyżej 1500 cm3 do 1800 cm3 włącznie 154 000 zł, powyżej 1800 cm3 z wyjątkiem samochodów marki Warszawa 264 000 zł, od samochodów osobowych: z silnikiem nie charakteryzujących się pojemnością skokową 123 000 zł, z napędem elektrycznym 26 500 zł, od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia: do 15 miejsc 112 00 zł, powyżej 15 do 30 miejsc 224 500 zł, powyżej 30 miejsc 411 500 zł, od samochodów ciężarowo-osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej: do 2 ton włącznie 33 000 zł, powyżej 2 ton 59 500 zł, od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu lub nacisku na siodło ciągnika: do 0,5 ton włącznie 33 000 zł, powyżej 0,5 ton do 1,0 tony włącznie 59 500 zł, powyżej 1,0 ton do 2,0 ton włącznie 112 000 zł, powyżej 2,0 ton do 4,0 ton włącznie 149 500 zł, powyżej 4,0 ton do 6,0 ton włącznie 224 500 zł, powyżej 6,0 ton do 8,0 ton włącznie 262 000 zł, powyżej 8,0 ton do 10,0 ton włącznie 374 000 zł, od ciągników specjalnych 112 000 zł, od ciągników balastowych 374 000 zł.