Jakie są stawki podatku od nieruchomości?

Stawki podatku od nieruchomości w skali rocznej wynoszą: 1) od budynków mieszkalnych lub ich części: podlegających ubezpieczeniu ustawowemu 0,05 % ich wartości, nie podlegających ubezpieczeniu ustawowemu 200 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 8 000 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budynków letniskowych 800 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 4) od pozostałych budynków lub ich części 300 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 5) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza 2,0 % ich wartości,

6) od 1 m2 powierzchni gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza 220 zł, przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele 20 zł, pozostałych 10 zł.

Jak opodatkowana jest część budynku mieszkalnego zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej?

Część budynku mieszkalnego zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowana jest podatkiem od nieruchomości. Podstawę opodatkowania stanowi część wartości ubezpieczeniowej budynku odpowiadająca procentowemu udziałowi powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej do powierzchni użytkowej całego budynku.