Jakie są typy zezwoleń dewizowych?

Zezwolenie dewizowe może być udzielane jako ogólne lub indywidualne. Zezwolenie ogólne jest udzielane dla ogółu albo określonego kręgu osób krajowych tub zagranicznych. W pozostałych przypadkach udzielane są zezwolenia dewizowe indywidualne.