Jakie są zasady obrotu towarowego pomiędzy wolnym obszarem celnym, a zagranicą?

Obrót towarowy między wolnym obszarem celnym a zagranicą jest wolny od kontyngentów ilościowych i wartościowych, pozwoleń i należności celnych.