Jakie są zasady transferu zysków przez zagranicznych wspólników?

Zagraniczny wspólnik ma prawo do pełnego transferu zysku wypłaconego mu przez spółkę z tytułu nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import. Niezależnie od tego zagranicznemu wspólnikowi przysługuje również prawo do zakupu w banku dewizowym waluty obcej za wypłacony mu przez spółkę zysk w wysokości 15 % pozostałej kwoty zysku.