Jakie są zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w spółce?

Zasady wynagradzania pracowników spółki z udziałem podmiotów zagranicznych określane są w akcie założycielskim spółki bądź w uchwałach jej władz. Wynagrodzenie pracowników spółki jest ustalane i wypłacane w walucie polskiej.