Jakie zasady stosuje się dla opodatkowania wynagrodzeń polskich pracowników spółki?

Do opodatkowania wynagrodzeń polskich pracowników spółki z udziałem podmiotów zagranicznych stosuje się zasady ustalone w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w nieuspołecznionych zakładach pracy.