Kiedy jest wymagane pozwolenie na przywóz towarów z zagranicy i wywóz towarów za granicę?

Pozwolenie na przywóz towarów z zagranicy i na wywóz towarów za granicę jest wymagane, jeżeli przedmiotem przywozu lub wywozu są: 1) towary, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji, 2) towary, na których przywóz lub wywóz są ustanowione kontyngenty ilościowe albo czasowe ograniczenia, 3) towary, którymi obrót jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych, przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym, 4) dokumentacja naukowo-techniczna, jeżeli jest przedmiotem wywozu, 5) czasowo przywożone lub wywożone środki produkcji i środki transportu wydzierżawione, wynajęte lub oddane do użytkowania w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Gdzie należy skierować wnioski o udzielenie pozwoleń dotyczących towarów objętych kontyngentowaniem?

Wnioski o udzielenie pozwoleń dotyczących towarów objętych kontyngentowaniem należy składać w Departamencie Obrotu Towarowego i Usług Ministerstwa Współpracy z Zagranicą.