Kiedy obniża się podstawę do obliczeń podatku dochodowego?

Podatek dochodowy obliczony zgodnie z przepisami ustawy regulującej zasady opodatkowania obniża się: 1) o 100,0 % wydatków na budowę, rozbudowę i modernizację budowli oraz zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska, 2) o 50,0 % wydatków na zakup oraz montaż maszyn i urządzeń, jeżeli służą one: działalności w zakresie przetwórstwa rolnego I spożywczego z wyjątkiem wytwarzania spirytusu, wyrobów spirytusowych oraz wyrobów tytoniowych, działalności w zakresie produkcji materiałów budowlanych i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, wdrażania osiągnięć naukowych i technicznych, których rodzaje określone zostały w drodze rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu d/s Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów.

Jakie są obowiązki podatkowe spółki w razie likwidacji spółki w okresie zwolnienia jej od podatku?

W razie zgłoszenia likwidacji spółki w okresie zwolnienia jej od podatku dochodowego spółka jest zobowiązana do zapłaty tego podatku za okres objęty zwolnieniem. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zgłoszenia likwidacji spółki.