Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku obrotowego?

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku obrotowego powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy kończy się z upływem miesiąca, w którym zaprzestano wykonywania działalności lub ukończono rozrachunek z tej działalności.