Kiedy wygasają mandaty członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej?

Mandaty członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.