Kiedy wygasają mandaty członków zarządu?

Mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzających sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

Czy zarząd spółki przy zgłaszaniu spółki do rejestru handlowego powinien złożyć listę wspólników?

Tak. Jednocześnie ze zgłoszeniem spółki do rejestru zarząd składa podpisaną przez siebie listę wspólników z podaniem imienia i nazwiska (firmy) oraz ilości i wysokości udziałów każdego z nich.