Kto dokonuje weryfikacji rocznego bilansu spółki z udziałem podmiotów zagranicznych?

Weryfikację rocznego bilansu przeprowadza w okresie 3 miesięcy od jego złożenia właściwy organ Ministra Finansów bądź wybrany przez spółkę podmiot uprawniony przez Ministra Finansów do dokonywania weryfikacji rocznego bilansu spółek.