Kto jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach celnych?

Centralnym organem administracji państwowej w sprawach celnych jest Prezes Głównego Urzędu Ceł, nadzorowany przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.