Kto jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach inwestycji zagranicznych?

Centralnym organem administracji państwowej w sprawach inwestycji zagranicznych jest Prezes Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych. Agencja działa jako aparat wykonawczy Prezesa Agencji. Prezes Agencji podlega Prezesowi Rady Ministrów. Prezes Agencji sprawuje nadzór nad zgodnością działania podmiotów gospodarczych z właściwymi ustawami oraz warunkami określonymi w zezwoleniu na utworzenie spółki i wykonywanie przez nią innych zadań przewidzianych przepisami.