Kto jest organem właściwym w sprawach dewizowych?

Organem właściwym w sprawach dewizowych jest Minister Finansów. Sprawuje on ogólny nadzór w sprawach dewizowych i w ramach tego nadzoru zapewnia jednolite stosowanie przepisów ustawy Prawo Dewizowe.