Kto jest upoważniony do ustalania wartości majątku spółek akcyjnych?

Do ustalania wartości majątku spółek akcyjnych a także przyrostu wartości majątku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością właściwe są komisje szacunkowe przewidziane w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 stycznia 1934 roku o składzie i sposobie działania komisji szacunkowych (Dz. U. Nr 13, z 1934 roku, poz. 110 i Dz. U. Nr 19, z 1936 roku, poz. 162).