Kto ma prawo udzielać zezwoleń dewizowych?

Ogólnych zezwoleń dewizowych udziela Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego w drodze zarządzenia. Indywidualnych zezwoleń dewizowych udziela Narodowy Bank Polski.