Kto może być pełnomocnikiem zagranicznego podmiotu gospodarczego przed sądem gospodarczym?

Pełnomocnikiem podmiotu zagranicznego przed sądem gospodarczym może być pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania tego podmiotu wobec polskich organów administracji państwowej na podstawie przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne oraz banki.