Kto rozstrzyga spory pomiędzy spółką a członkami zarządu?

W umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz w sprawach z nimi reprezentuje spółkę rada nadzorcza (jeśli jest powołana) lub pełnomocnicy powołani uchwałą wspólników.