Kto zwołuje zgromadzenie wspólników?

Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Może również tego dokonać rada nadzorcza, komisja rewizyjna. Ponadto umowa spółki może przyznać takie uprawnienia innym osobom.