Na jakich zasadach i w jakim trybie realizują zaopatrzenie materiałowo-techniczne spółki?

Zaopatrzenie materiałowo-techniczne spółek z udziałem podmiotów zagranicznych odbywa się na zasadach określonych dla krajowych jednostek gospodarki uspołecznionej.