Na jakich zasadach spółka realizująca transakcje eksportowe korzysta ze zwrotu cła przywozowego?

Spółka realizująca eksport korzysta ze zwrotu cła przywozowego na zasadach ustalonych dla przedsiębiorstw państwowych.