Co powinien zawierać list intencyjny?

W liście intencyjnym należy podać nazwiska wspólników (ewentualnie ich pełnomocników), przedmiot wspólnej działalności, rzeczowe i finansowe wkłady stron, proporcje wkładów, terminy dalszych działań, podział kosztów, Przedszkole Piaseczno, przygotowań do podjęcia działalności i ostateczny termin sfinalizowania przedsięwzięcia. Dokument podpisują obie strony.

Przedszkole Piaseczno
http://przedszkolezebra.pl
Niepubliczne Angielsko Polskie przedszkole.
Profesjonalna opieka, edukacja i wychowanie dzieci.