Skąd pochodzi kapitał zakładowy w spółkach akcyjnych?

Kapitał zakładowy w spółkach akcyjnych pochodzi z wkładów pieniężnych lub rzeczowych (aportów) akcjonariuszy. Akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości akcji.