W jaki sposób dzielony jest zysk przypadający wspólnikom?

Zysk przypadający wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym spółki. Odmienne porozumienia wymagają zgody Prezesa Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy
http://www.polrab.pl/
Profesjonalna agencja pracy POLRAB
zatrudniająca pracowników z Ukrainy.