W jaki sposób jest pobierany podatek od wspólnika zagranicznego?

Podatek od wspólnika zagranicznego pobiera spółka jako płatnik w trybie określonym w odrębnych przepisach. Podatek potrącany jest przy wypłacie z zysku.