W jakich przypadkach zarząd spółki może wstrzymać wykonanie uchwały zgromadzenia wspólników?

Zarząd spółki może wstrzymać wykonanie uchwały wspólników w przypadku niezgodności uchwały z przepisami prawa.