W jakim procencie z zysku do podziału dokonywany jest odpis na fundusz rezerwowy?

Odpis na fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat bilansowych. Wysokość odpisu wynosi 8,0% od zysku. Spółka może zaniechać dokonania odpisu, jeżeli stan funduszu rezerwowego osiągnął w poprzednim roku obrachunkowym 4,0% kosztów działalności spółki.