W oparciu o jakie przepisy działają w Polsce przedsiębiorstwa określane jako „firmy polonijne”?

Przedsiębiorstwa zagraniczne, w stosunku do których prawa majątkowe służą jedynie zagranicznym podmiotom gospodarczym oraz przedsiębiorstwa zorganizowane w formie spółki, której jedynymi udziałowcami są podmioty gospodarcze, a spółka została utworzona poza granicami Polski w oparciu o przepisy prawa właściwego dla kraju pochodzenia wspólników lub kraju siedziby spółki, a także przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym zorganizowane w formie spółki, której udziałowcami są zagraniczne oraz polskie podmioty gospodarcze (zarówno przedsiębiorstwa zagraniczne, jak i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym, określane potocznie jako „firmy polonijne’) działają w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 roku o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne Dz. U. Nr 27, z 1989 roku, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 74, z 1989 roku.poz. 442).