W oparciu o jakie przepisy prawne działają spółki z udziałem podmiotów zagranicznych?

Działalność gospodarcza podejmowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która może być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej zwana „joint ventures” wykonywana jest w oparciu o:

1) ustawę z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz. U. Nr 41, poz. 325 zm. Dz. U. Nr.74, z 1989 roku, poz.442). Przepisy wymienionych ustaw przewidują możliwość tworzenia spółek z udziałem podmiotów zagranicznych wyłącznie w dwóch formach: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej.

Treść prawną tych form organizacyjnych określają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy (Dz. U. Nr 57, z dnia 30 czerwca 1934 roku, poz. 502, Dz. U. Nr 57, z 1946 roku, poz.321,Dz. U. Nr 34, z 1950 roku, poz. 312, Dz. U. Nr 16, z 1964 roku, poz. 94, Dz. U. Nr 13, z 1969 roku, poz. 95, Dz. U. Nr 41, z 1988 roku, poz. 325) z uwzględnieniem odrębności określonych ustawą o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych, 2) polskie prawo właściwe dla osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.