Z ilu osób może składać się zarząd spółki?

Zarząd spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kurs ADR. Do zarządu mogą być powołane osoby wspólników lub spoza ich grona.

Kurs ADR
http://www.aronkielce.com.pl
Aron – firma szkoleniowo-doradcza.
Hurtowa sprzedaż paliw, kursy ADR i CPC.