Z jakich dokumentów wynika najem lokali lub budynków?

Najem lokali lub budynków wynika bądź z umowy najmu, bądź z decyzji administracyjnej o przydziale lokalu lub budynku. Wysokość czynszu najmu i opłat za świadczenia związane z wyposażeniem i eksploatacją lokalu oraz dane dotyczące powierzchni lokalu powinny być określone w umowie najmu, a jeśli stosunek najmu wynika z ostatecznej decyzji administracyjnej o przydziale lokalu w pisemnym stwierdzeniu przedmiotu i warunków najmu.