Z upływem jakiego czasu przedawniają się zobowiązania podatkowe?

Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.